Termeni si Conditii

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și furnizare de servicii de către GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., (numită SHOP.RADIOZU.RO de aici înainte), prin intermediul magazinului online https://shop.radiozu.ro.

Legea aplicabilă contractului este cea a statului român.

Prezenta secțiune definește orice contract în temeiul căruia Vânzătorul, SHOP.RADIOZU.RO, transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plătește sau se angajează să plătească prețul final al acestora, incluzând taxele de livrare cât și orice alte taxe suplimentare aplicabile.

Folosirea acestui site implică acceptarea Termenilor și Condițiilor listate mai jos.

În cazul în care ne informați, înainte de încheierea contractului (verificarea comenzii), că solicitați livrarea înainte de sau la o dată anume precizată, această dată fiind esențială din punctul dvs. de vedere, vă rugăm să nu plasați comanda, SHOP.RADIOZU.RO neasumându-și responsabilitatea pentru livrări la date fixe, ci înăuntrul termenului de livrare fixat în prezentul contract.

Prin accesarea în continuare a site-ului de către dvs. reiese acordul dvs. expres, explicit și în cunoștință de cauză cu privire la acceptarea termenilor și condițiilor contractuale, contractul SHOP.RADIOZU.RO ducând efecte obligatorii asupra dvs.

Totodată, prin plasarea unei comenzi de către dvs. pe acest site, recunoașteți în mod explicit că această comandă implică o obligație directă de a plăti vânzătorului SHOP.RADIOZU.RO prețul final al produselor comandate.

 1. PREAMBUL

Cumpărător - persoană fizică sau juridică sau altă entitate care își face un cont pe site și care plasează o Comandă confirmată de Vânzător.

Vânzător - GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, B-dul Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Șoseaua București-Ploiești 73-81, Victoria Park, cladirea B2, etaj 2, adresa de e-mail shop(@)radiozu(.)ro.

Comandă - un document electronic SHOP.RADIOZU.RO apărut ca formă de comunicare între SHOP.RADIOZU.RO și Cumpărător, prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul site-ului SHOP.RADIOZU.RO, intenția sa de a achiziționa produsele și/sau serviciile disponibile pe site, urmând ca Vânzătorul să livreze produsele comandate și Cumpărătorul este de acord să achite contravaloarea acestora.

Produse - orice bun corporal mobil disponibil pe site-ul SHOP.RADIOZU.RO ce poate fi achiziționat de către Cumpărător prin plasarea unei comenzi.

Contract la distanță - orice contract (acord de voință exprimat prin comanda plasată de către Cumpărător și confirmată de către Vânzător) fără prezența fizică simultană a Vânzătoului și a Cumpărătorului.

 1. INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Produsele comercializate prin intermediul site-ului https://shop.radiozu.ro sunt noi și în momentul livrării sunt însoțite de factură fiscală și de toate documentele prevăzute de legislația în vigoare.

SHOP.RADIOZU.RO poate publica pe site informații despre produse și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Produsele sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului contract și în limita stocului disponibil.

Din acest motiv SHOP.RADIOZU.RO își asumă dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în stocul magazinului, produsele rămase se demonstrează a fi neconforme pentru livrare sau din motive independente de SHOP.RADIOZU.RO. Momentul încheierii contractului la distanță îl constituie momentul confirmării de către Vânzător a acceptării comenzii transmise de consumator.

Toate imaginile/fotografiile folosite pentru prezentarea produselor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia etc.) reprezintă o informare a clientului din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate și cu titlu de prezentare.

Prețurile afișate pe site sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Cumpărătorul va fi obligat să achite și toate costurile suplimentare de transport, de livrare, taxele poștale sau de orice altă natură, costuri care se adaugă la prețul produselor comandate. (vezi cap.6 "Livrarea")

Costul de utilizare a mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului vă aparține în totalitate.

De asemenea, în cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru nici un alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de SHOP.RADIOZU.RO (preț exprimat în lei).

Ne rezervăm dreptul de a schimba prețul produselor prezentate pe site modificând prețul acestora pe site-ul https://shop.radiozu.ro.

Ne asumăm răspunderea că valoarea comenzii plasate de dvs. nu se va modifica după confirmarea acesteia prin email la adresa specificată de dvs. la înregistrare.

SHOP.RADIOZU.RO oferă garanția prevăzută de legislația aplicabilă, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site.

Cumpărătorul este de acord în mod expres că folosirea acestui site și cumpărarea produselor se face pe propria răspundere.

Nu suntem responsabili pentru posibilele diferențe de culoare între cea afișată pe monitorul dvs. și cea a produsului sau decalajele în ceea ce privește măsura/dimensiunea produselor (ex. produse textile) datorită particularităților generale ale acestora raportate la constituția specială a consumatorului.

 1. GARANȚIA LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI GARANȚIA COMERCIALĂ A PRODUSELOR

Toate produsele comercializate de către site-ul nostru beneficiază de garanție legală de conformitate conform legislației în vigoare cât și de garnație comercială.

Prezumția lipsei de conformitate nu poate fi invocată atunci când:

 • este incompatibilă cu natura produsului - această situație intervine, în general, în cazul produselor a căror durată de viață este mai mică de 6 luni;
 • este incompatibilă cu natura lipsei de conformitate - lipsa de conformitate este provocată de utilizarea incorectă a produsului de către consumator sau de uzură normală a produsului.

Produsele comercializate de SHOP.RADIOZU.RO sunt noi și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În nici într-un caz drepturile consumatorului nu sunt afectate de existența sau inexistentă unei garanții convenționale comerciale.

Dacă sunteți persoană fizică, vă reamintim drepturile dvs. ca și consumator prevăzute în Legea nr. 449/2003, în special art. 9-14, și anume:

”Art. 9 - Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele.

Art. 10 - În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plata, prin reparare sau înlocuire, conform art. 11, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privând acest produs, în condițiile art. 13 și 14.

Art. 11 - (1) În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsura este imposibilă sau disproporționată.

(2) O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporționată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparație cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

 • valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;
 • importanța lipsei de conformitate;
 • dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

(3) O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv că urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

(4) Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura produselor și scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.

(5) În cazul reparării produsului, în acesta vor fi montate numai piese noi.

(6) Vânzătorul are aceleași obligații pentru produsul înlocuit ca și pentru produsul vândut inițial, dar în baza garanției legale de conformitate.

Art. 12 - Noțiunea fără plată, prevăzută la art. 10 și 11, se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poștale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate și ambalare.

Art. 13 - Consumatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a prețului sau rezolutiunea contractului în oricare dintre următoarele cazuri:

 • dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
 • dacă vânzătorul nu a luat măsură reparatorie într-o perioada de timp rezonabilă;
 • dacă vânzătorul nu a luat măsură reparatorie, conform art. 11 alin. (4), fără inconveniente semnificative pentru consumator.

Art. 14 - Consumatorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului, dacă lipsa conformității este minoră.

Art. 15 - Dacă vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru lipsa de conformitate rezultată dintr-o acţiune sau dintr-o omisiune a producătorului ori a unui operator economic din acelaşi lanţ contractual, vânzătorul are dreptul de a se îndrepta împotriva celui responsabil de lipsa de conformitate, în condiţiile legii.

Art. 16 - Răspunderea vânzătorului privind garanţia legală de conformitate, potrivit prevederilor art. 9-14, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

Art. 161 - După expirarea termenului prevăzut la art. 16, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii.

Art. 162 - Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul prevăzut la art. 16 se reduce la această durată.

Art. 17 - Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Art. 18 - Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate."

 1. COMANDA

Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe site, prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda angajându-se la plata prin una din modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei Comenzi, implicit nici rezervarea automată a Produsului.

Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii/Contractului la distanță.

Dacă SHOP.RADIOZU.RO confirmă comanda integral, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii.

Acceptarea Comenzii de către SHOP.RADIOZU.RO se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (via e-mail) din partea SHOP.RADIOZU.RO către Cumpărător, conform căreia Comanda a fost verificată, și urmează să intre în procesul de livrare, fără a necesita o confirmare de primire din partea Cumpărătorului.

SHOP.RADIOZU.RO nu consideră o comandă neconfirmată, adică pentru care nu a fost trimis email de confirmare, ca având valoarea unui Contract la distanță.

Prezentul Contract la distanță intră în vigoare la confirmarea finală a Comenzii de către SHOP.RADIOZU.RO, conform art. 8, alin. 9 sin OUG 34/20104 privind drepturile consumatorului în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

 1. MODALITATEA DE PLATĂ

Puteți alege dintre următoarele modalități de plată:

 • Plata la livrare
 • Plata online cu cardul VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro)
 1. LIVRAREA

Livrarea se face in termen de maxim 7 zile lucratoare prin curierat rapid cu unul dintre partenerii noștri. Produsele comandate vor fi livrate prin curier. Taxa de livrare se calculează în funcție de destinație și de greutatea coletului si este comunicata dupa inserarea adresei de livrare, pas parcurs de utilizator inainte de plasarea comenzii.

Riscul de pierdere sau de deteriorare a produselor este transferat dvs. în momentul în care dvs. sau o parte terță desemnată de dvs., alta decât transportatorul, intră în posesia fizică a produselor comandate.

Nu acceptăm onorarea comenzilor prin transportatori indicați de dvs. În acest contract, doar Vânzătorul poate avea opțiunea alegerii transportatorului.

Ne rezervăm dreptul de a nu mai onora și expedia comenzi persoanelor care nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale, pecuniare sau de altă natură față de SHOP.RADIOZU.RO.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a anula comenzile cu date de contact incomplete/incorecte în lipsa unui răspuns din partea Cumpărătorului.

Pentru perioadele promoționale (Black Friday, Crăciun, Anul Nou, Paște, etc.), termenul de livrare al comenzilor plasate în intervalul desfășurării campaniei, poate fi diferit de cel afișat pe site-ul https://shop.radiozu.ro, fără ca livrarea să depășească 30 zile de la încheierea contractului.

 1. RETURNARE PRODUSE

Prin primirea coletului și plata contravalorii acestuia, consumatorul a luat la cunoștință și acceptă următoarele condiții contractuale:

Datele de identificare ale vânzătorului/profesionistului GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., și ale consumatorului, produsele ce fac obiectul prezentului contract la distanță și prețul acestora sunt cele menționate pe factură.

Drepturile și obligațiile consumatorului sunt cele prevazute in O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști, și în Legea 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Pentru reclamații și servicii post vânzare ne poți contacta la numarul de telefon 021/409.19.01 sau la adresa de e-mail shop(@)radiozu(.)ro. Vei fi contactat ulterior de către un reprezentant al GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., în termen de maxim 10 zile lucrătoare.

Ai dreptul de a te retrage din prezentul contract, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile.

Perioada de retragere expiră după 14 zile începând de la ziua la care intri personal sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de tine, în posesia fizică a produselor.

Pentru a îți exercita dreptul de retragere trebuie să informezi societatea GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, B-dul Ficusului, nr.44A, etaj 4, sector 1, adresa de corespondenta: Radio ZU, Bucuresti, Șoseaua București-Ploiești 73-81, Victoria Park, cladirea B2, etaj 2, adresa de e-mail shop(@)radiozu(.)ro, cu privire la decizia de a te retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă sau formularul nostru standard. Formularul de retur poate fi descărcat de aici și trimis prin poştă, fax, e-mail sau poate fi completat online direct pe site-ul nostru. 

Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient să ne trimiţi comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

Dacă te retragi, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la tine, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care suntem informaţi cu privire la decizia de a te retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeaşi modalitate de plată ca şi cea folosită pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care îți exprimi acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare; în acest caz ne vei indica contul și banca unde se vor vira banii. În orice caz, nu ți se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele si le supunem unor verificari de conformitate.

Solicitarea de retur se va face fără întârzieri nejustificate, și în orice caz, în decurs de maxim 14 zile de la data primirii comenzii de retur.

În urma primirii solicitarii, vom trimite un curier, o singură dată, pentru a ridica produsele în vederea returnării, fără a fi nevoie să achiți nici un cost suplimentar. Dacă ridicarea eșuează sau nu dorești ca ea să se efectueze în acest fel, vei trimite tu produsele, pe cheltuiala proprie, fără întârzieri nejustificate şi, în orice caz, în decurs de maximum 14 zile de la data la care ne-ai comunicat retragerea, către adresa: Radio ZU, Bucuresti, Șoseaua București-Ploiești 73-81, Victoria Park, cladirea B2, etaj 2, adresa de e-mail shop(@)radiozu(.)ro. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi înainte de expirarea perioadei de 14 zile. Primirea expedițiilor trimise cu plata taxelor de livrare la destinatar va fi refuzată.

 1. PROMOȚII ȘI CONCURSURI

Stabilim regulamentele promoțiilor și concursurilor pe care le organizăm. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința eventualilor participanți prin intermediul site-ului propriu si, după caz, pe paginile oficiale din rețele de socializare ale magazinului online.

De promoții beneficiază doar acele comenzi care respectă întocmai regulile afișate pe site.

În perioada unei campanii de reducere, DISCOUNTURILE NU SE CUMULEAZĂ, se va aplica discountul cu valoarea cea mai mare.

Comenzile care conțin vouchere de discount sau valorice nu pot fi cumulate cu alte reduceri!

Promoțiile sunt valabile pentru comenzile plasate pe durata desfășurării campaniei și în limita stocului disponibil.

SHOP.RADIOZU.RO poate anula o promoție sau un concurs fără o notificare prealabilă.

IMPORTANT- Voucherele de discount provenite din aceeași campanie promoțională NU SE CUMULEAZǍ, se va aplica un singur discount/comandă.

Prin participarea la Campanii, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, Termenilor și Condițiilor Regulamentelor Oficiale publicate și ale legislației aplicabile.

 1. FRAUDA

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului https://shop.radiozu.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează site-ul https://radiozu.ro, va fi considerată tentativă de fraudă și va fi pedepsită penal conform legislației române în vigoare de către autoritățile competente.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul site-ului https://shop.radiozu.ro (incluzând, dar fără a se limita la textele, grafică, fotografiile, software-ul, logo-urile, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, mărci și desene industriale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia și orice alte materiale) este protejat de legislația în vigoare privind proprietatea industrială și intelectuală și este proprietatea GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC) S.R.L, neputând fi utilizat fără acordul prealabil scris al proprietarului.Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial. Sunt interzise copierea, reproducerea, distribuirea, publicarea, afişarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea Conținutului în orice alt context decât cel original intenționat, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului https://shop.radiozu.ro. Încălcarea condițiilor de utilizare a site-ului https://shop.radiozu.ro atrage răspunderea civilă sau penală a persoanelor responsabile.

 1. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

Nu vom fi răspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe site și orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi.
Informațiile pot fi reproduse prin tipărire numai pentru uz personal.
Informațiile nu pot fi reproduse, distribuite sau transmise altei persoane sau încorporate în orice fel într-un alt document sau material fără permisiunea prealabilă scrisă a SHOP.RADIOZU.RO

SHOP.RADIOZU.RO nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi că rezultat al îndeplinirii de către SHOP.RADIOZU.RO a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii.

 1. FORȚĂ MAJORĂ

SHOP.RADIOZU.RO își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate, dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de SHOP.RADIOZU.RO care includ: incendii, explozii, inundații, condiții meteorologice extreme, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii românești.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 1. LITIGII

Orice litigiu apărut între Utilizatori și SHOP.RADIOZU.RO va fi rezolvată pe cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române.